Friday, October 16, 2009

Keraamika ajaloo arvestus. Referaat
  • Sügissemestri lõpuks, arvestuse saamiseks tuleb esitada referaat keraamika ajaloost.
  • Referaadi teema valik on vaba, soovitav on kirjutada kas:
1) mõnest perioodist, stiilist keraamika ajaloos, 2) mõne maa (piirkonna) keraamikast, 3) mõne tehnoloogia ajaloolisest arengust.
  • Töö eesmärkideks on:
tegeleda põhjalikumalt teid huvitava teemaga, laiendada silmaringi, omandada kogemusi tööks kirjandusega, koostada üldarusaadav, kokkuvõtlik tekst.
  • Referaadi pikkus: vähemalt 7 lk., 1 lk = 1800 tähemärki.
  • Lugege vähemalt kahte erinevat allikat. Kasutada võite valikuliselt ka internetimaterjale, aga vähemalt üks peab olema raamat (mille hulka ei loeta üldisi teatmeteoseid).
  • Kasutatud kirjanduse loetelu referaadi lõpus: (autor, pealkiri, väljaandmise koht ja aeg, koguteoste puhul ka peatüki pealkiri).
  • Referaat peab olema trükitud.
  • Töö juures võivad olla (aga ei pea olema) pildid.

No comments:

Post a Comment