Monday, October 19, 2009

Kreeka nõutüübid

Prof. Helene Kuma koostatud ja joonistatud õppevahend

Kreeka ahjutüüp

Friday, October 16, 2009

Keraamika ajaloo arvestus. Referaat
 • Sügissemestri lõpuks, arvestuse saamiseks tuleb esitada referaat keraamika ajaloost.
 • Referaadi teema valik on vaba, soovitav on kirjutada kas:
1) mõnest perioodist, stiilist keraamika ajaloos, 2) mõne maa (piirkonna) keraamikast, 3) mõne tehnoloogia ajaloolisest arengust.
 • Töö eesmärkideks on:
tegeleda põhjalikumalt teid huvitava teemaga, laiendada silmaringi, omandada kogemusi tööks kirjandusega, koostada üldarusaadav, kokkuvõtlik tekst.
 • Referaadi pikkus: vähemalt 7 lk., 1 lk = 1800 tähemärki.
 • Lugege vähemalt kahte erinevat allikat. Kasutada võite valikuliselt ka internetimaterjale, aga vähemalt üks peab olema raamat (mille hulka ei loeta üldisi teatmeteoseid).
 • Kasutatud kirjanduse loetelu referaadi lõpus: (autor, pealkiri, väljaandmise koht ja aeg, koguteoste puhul ka peatüki pealkiri).
 • Referaat peab olema trükitud.
 • Töö juures võivad olla (aga ei pea olema) pildid.

Tuesday, October 13, 2009

Toimunud tunnid

 • 28. sept: Vana-Ida keraamika - 2 akad tundi
 • 5. okt: Egiptus - 3 akad tundi ja 20 minutit
 • 12. okt: Kreeta - 3 akad tundi ja 15 minutit
 • 19.okt: Kreeka I - 3 akad tundi ja 10 minutit
 • 19. okt-ks toimunud kokku: 12 akad tundi
 • 26.okt: Kreeka II - 3 akad tundi
 • 02.nov: Etruskid - 3 akad tundi
 • 09. nov: Rooma - 2 akad tundi ja 25 minutit
 • 16. nov: Hiina I - 3 akad tundi ja 10 minutit
 • 23. nov: Hiina II - 3 akad tundi ja 10 minutit
 • 30. nov: Hiina III ja Jaapan - 3 akad tundi.